Om finska Kartongmatchen

Kartongmatchen körs även i Finland och öppnar sin anmälan samtidigt som den svenska, den 19 maj. Den kommer att pågå samtidigt som den svenska Kartongmatchen. Detta ger alla deltagare en möjlighet att inspirera varandra för att hjälpas åt att öka återvinningen av dryckeskartonger.

Här på Kartongmatchens hemsida kommer ni delvis kunna följa den finska Kartongmatchen. Matcherna i både Sverige och Finland är samma och längst ner på denna sida kommer ni kunna se de finska elevernas bidrag. Inspireras och utmanas av deras arbete!

På startsidan kommer ni kunna följa antalet deltagande elever i både Sverige och Finland men även den aktuella återvinningsgraden i de båda länderna. De finska deltagarna kommer på samma sätt kunna följa oss och inspireras av oss genom den finska Kartongmatchens hemsida, www.kartonkikilpailu.fi.

Kartongmatchen i Finland 2021/2022 är enbart öppen för elever i år 1-6, alltså inte för förskolan.
Har ni frågor som gäller den finska Kartongmatchen, kontakta oss här!

Kort fakta om det finska skolsystemet

  • Den grundläggande utbildningen börjar när barn fyller 7 år och upphör när grundskolans lärokurs fullgjorts eller efter 10 år från skolstart.
  • Grundskolan är uppdelad i lågstadiet, år 1-6, och högstadiet, år 7-9.
  • Grundskolan i Finland är gratis, precis som i Sverige. Det som skiljer länderna åt är att i Finland har eleverna läroplikt tills lärokurserna är avklarade. I Sverige har vi skolplikt. I Finland får man betyg från årskurs 1 medan vi i Sverige får det först i år 6.
  • I Finland kan man välja på att gå i svensk skola eller i en finsk skola. I den svenska skolan sker undervisningen på svenska och man läser finska senast i år 3. I den finska skolan läser man oftast svenska ifrån år 7, men detta kan variera ifrån ort till ort.
  • 2020 fanns det 2 130 verksamma grundskolor i Finland med totalt 566 600 elever. (Källa: Utbildning. Statistikcentralen publicerad 31.3.2021) I Sverige går det nästan dubbelt så många elever i grundskolan läsåret 2019/2020, 1 086 180 elever. (Källa: Skolverket, Statistik om grundskolan)

 

Redovisade uppgifter Finland