Kartongmatchen 2022/2023 är avslutad!

VINNARNA PRESENTERAS INOM KORT!

De senaste åren har närmare 320 000 elever och förskolebarn deltagit i återvinningstävlingen ”Kartongmatchen”. Tillsammans har de hjälpt till med att öka återvinningen så idag samlas 50% av alla kartongförpackningar in till återvinning! Det är bra, men det är fortfarande hälften av alla kartongförpackningar som inte samlas in till återvinning! Det vill vi ändra på!

  • Kartongmatchen är en tävling som består av fyra moment, en introuppgift och tre ”matcher”.
  • Tävlingen pågick från slutet av maj och avslutades sedan den 19 mars 2023. Ni kan anmäla er när ni vill under denna tidsperiod.
  • Ni bestämmer själva om ni vill arbeta med Kartongmatchen under en kortare period eller under en längre.
  • Uppgifterna i matcherna är lätta att anpassa efter era barn och elevers förutsättningar.
  • Alla förskoleavdelningar och klasser som slutför de fyra momenten, introuppgift och tre matcher, är med i utlottningen av fina priser från Tetra Pak och deras kunder! I varje match kan varje förskoleavdelning/klass vinna ytterligare priser, om matchen redovisas innan angivet datum.

För att sätta tävlingen och återvinning av kartongförpackningar i ett sammanhang finns ett framtaget inspirationsmaterial med faktafolder, sagor, PowerPoint presentationer, elevövningar och filmer. Inspireras gärna av materialet och det är givetvis fritt fram att göra någon av matcherna utom tävlan. Lycka till och välkomna att vara med när Kartongmatchen 2023/2024 öppnar anmälan i slutet av maj!

 

Kartongmatchen 2023/2024 öppnar anmälan i slutet av maj och den pågår till mars 2024. Var med oss då och öka återvinningen av kartongförpackningar! Tillsammans kan vi göra skillnad!