Kartongmatchen 2021/2022

Var med och ta upp matchen för en ökad återvinning av dryckeskartonger! De senaste åren har närmare 270 000 elever och förskolebarn deltagit i återvinningstävlingen ”Kartongmatchen”. Tillsammans har de hjälpt till med att öka återvinningen så idag samlas 50% av alla kartongförpackningar in till återvinning! Det är bra, men det är fortfarande hälften av alla kartongförpackningar som inte samlas in till återvinning! Det vill vi ändra på!

Kartongmatchen är en tävling som består av fyra moment, en introuppgift och tre ”matcher”. Anmälan och tävlingen öppnar den 19 maj 2021 och avslutas den 20 mars 2022. Alla förskoleavdelningar och klasser som slutför de fyra momenten, introuppgift och tre matcher, är med i utlottningen av fina priser från Tetra Pak och deras kunder! I varje match kan varje förskoleavdelning/klass vinna ytterligare priser, om matchen redovisas innan angivet datum.

För att sätta tävlingen och återvinning av dryckeskartong i ett sammanhang finns ett framtaget inspirationsmaterial med faktafolder, sagor, PowerPoint-presentationer, elevövningar och filmer.