Kartongmatchen 2020/2021 är avslutad

Var med och ta upp matchen för en ökad återvinning av dryckeskartonger! De senaste åren har närmare 245 000 elever och förskolebarn deltagit i återvinningstävlingen ”Kartongmatchen”. Tillsammans har de hjälpt till med att öka återvinningen så att lite drygt en tredjedel av alla dryckeskartonger återvinns! Det är bra, men det är fortfarande många dryckeskartonger som inte återvinns! Det vill vi ändra på!

Kartongmatchen är en tävling som består av fyra moment, en introuppgift och tre ”matcher”. Anmälan är stängd och tävlingen avslutades den 5 mars 2021. Anmälan öppnar igen den 18 maj 2021! Alla förskoleavdelningar och klasser som slutför de fyra momenten, introuppgift och tre matcher, är med i utlottningen av fina priser från Tetra Pak och Världsnaturfonden WWF! I varje match kan varje förskoleavdelning/klass vinna ytterligare priser, om matchen redovisas innan angivet datum.

För varje anmäld elev och förskolebarn bidrar Tetra Pak med 1 kr till ett av djuren i WWF:s naturvårdsprojekt. Pengarna fördelas genom att varje elev/förskolebarn själv väljer naturvårdsprojekt i introuppgiften. Hur mycket pengar respektive djur erhåller hittar ni på Kartongmatchens startsida.

För att sätta tävlingen och återvinning av dryckeskartong i ett sammanhang finns ett framtaget inspirationsmaterial med faktafolder, sagor, PowerPoint-presentationer, elevövningar och filmer.