Bikupans förskola
Zurret/Uggla

Kommun: Österåkers kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: christina Holmberg

Redovisade uppgifter