Tranmurs förskola
Zebran

Kommun: Gävle kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Helena Mojje Lodin

Redovisade uppgifter