Ystad Montessori förskola
Ystad Montessori

Kommun: Ystads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Caroline Svensson

Redovisade uppgifter