Kideus
Water

Kommun: Luleå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Carola Persson

Redovisade uppgifter