Kideus
Water

Kommun: Luleå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Carola Persson

Redovisade uppgifter

"Barnen har designat kartonger som, förutom att de är fina, är bra att återvinna. "

"Vi har samlat kartonger på avdelningen och gått med barnen till vår återvinningsstation. "