Kungsljusets förskola
Vitmåran

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 44 st

Pedagogens namn: Daniella Reichert

Redovisade uppgifter