Svarte Förskola
Vindspelet

Kommun: Ystads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Jennica Söderström

Redovisade uppgifter