Uteförskolan Stock och Sten
Vindskyddet

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Michael Andersson

Redovisade uppgifter