Skogsängsgården
Vinden avd barn 3-5 år

Kommun: Salems kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Jimena Peralta

Redovisade uppgifter