Villans förskola
Villan

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: André Johansson

Redovisade uppgifter