Åkereds Skolväg 16
Villa Villekulla

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 8 st

Pedagogens namn: Sanna Kellnor

Redovisade uppgifter