Föräldrakooperativa förskolan Vildingen
vildingen

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Maja Stridh

Redovisade uppgifter