Förskolan Hästhagen
Vildhästen

Kommun: Tyresö kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Eva-Lotta Sevenheim

Redovisade uppgifter