Växthusets förskola
Vi är består av en avdelning

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Ulrika Jansson

Redovisade uppgifter

"Vi har varje dag tillsammans med barnen gått till vårt rum där vi sortera vårt avfall. Barnen har lärt var vi ska slänga våra kartonger men de är också vana att sortera matrester, plast, restavfall. tidningar mm. Just nu arbetar vi också med att väga eventuella matrester vi får varje dag, detta gör vi på alla förskolor och skolor. Barnen tycker det är spännande att klistra sina märke, föräldrarna blev informerade under vårt föräldramöte."