Växthusets förskola
Vi är består av en avdelning

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Ulrika Jansson

Redovisade uppgifter