Björke förskola
Vendel

Kommun: Trosa kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Sofia Andersson

Redovisade uppgifter

"Barnen har skapat två kampanjer för att få fler människor att återvinna mer."

"Barnen har varit till återvinningsstationen med sina föräldrar. Vi har varit till återvinningsstationen med vår barngrupp och lämnat kartonger. Vi har reflekterat och diskuterat om varför det är viktigt att att återvinna."

"Vi har delat vår kampanj på sociala medier och bett föräldrar att dela vidare för att nå ut till så många som möjligt. Vi har också delat ut vår kampanj i alla skolklasser på skolan."