Öllsjöskolan
Växthusets Fritidshem

Kommun: Kristianstads kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 35 st

Pedagogens namn: Mia Olsson

Redovisade uppgifter