Frennarps förskola
Västergök

Kommun: Halmstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Sofie Karlsson Hultén

Redovisade uppgifter