Dibber förskola Fänsåkersvägen
Väst (barn 3-6 år)

Kommun: Trosa kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Sandra Lundin

Redovisade uppgifter

" Vi har haft en samling där vi har pratat om vad vi gör för att hjälpa miljön. Barnen kom bl.a. fram till att vi kan plocka upp skräp, sopsortera och lämna in gamla leksaker eller skänka bort. Vad som hände när vi sopsorterar och hur ser processen ut för tex kartonger och plast , var tar de vägen, vad händer på återvinningscentralen, . Vi tittade på en film om sopsortering med kartong, plast och metall. Vi har också titta på Rädda världen med barr och pinne. När vi gjort detta och lärt oss mera om återvinning har barnen fått rita och designa sina egna mjölkpaket. Vi fick fram 3 stycken teckningar som fick flest röster. Från en kille på 4 år, en tjej på 5 år och en kille på 4 år . Barnen fick lägga klossar på den teckning som de tyckte skulle vara med och tävla. "