Smedbyhage
Vänskapen

Kommun: Upplands Väsby kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 11 st

Pedagogens namn: Katya Ramirez Alvarado

Redovisade uppgifter