Grindstugans förskola
Vallmon

Kommun: Nyköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 12 st

Pedagogens namn: Cecilia Sjö

Redovisade uppgifter

"Vi tittade på filmen Match 2. Barnen blev nyfikna på återvinningsprocessen, så vi hittade en längre film om det som vi tittade på. Tillsammans pratade vi om vad vi sett och lärt oss av filmerna. Barnen kom ihåg att varje kartong kan återvinnas sju gånger och om vi återvinner våra kartonger kan vi spara träd. Tillsammans diskuterade vi fram vår kampamjtext, sen pratade barnen om hur bilden skulle ritas. De kom överens om att det skulle vara en människa som kastar en kartong i återvinningen. De kom också på att ett träd skulle finnas med på bilden. Barnen hjälptes åt att rita bilden."

"Vi har varit vid återvinningsstationen vid Ica Knuten och kastat kartonger. Det var mest mjölkkartonger. Barnen var otroligt engagerade och var noga med att kartongerna skulle hamna i pappersförpackningar och korkarna hamnade i plaståtervinningen. Barnen har berättat att de varit vid återvinningen med sina vårdnadshavare och kastat kartonger. De har klistrat dit sina klistermärken och berättat det för alla på förskolan."