Tessins förskola
Valen

Kommun: Nyköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Marie Lindberg

Redovisade uppgifter