Stjärnfallets förskola
Vågen

Kommun: Landskrona stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Gresa Berisha

Redovisade uppgifter