Thorén framtid
Utmanarna

Kommun: Karlstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Susanne Lauritzen

Redovisade uppgifter