Academica förskolan Jordklotet
Utforskarna och Äventyrarna

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Monika Jermakow

Redovisade uppgifter