Kastanjens förskola
Upptäckarna

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Linn Heed

Redovisade uppgifter