Trollhassels förskola
UppochNergruppen

Kommun: Eslövs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Eva Wretman

Redovisade uppgifter