Förskolan Gunghästen
Uppfinnarna

Kommun: Tyresö kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Mia Hindersson

Redovisade uppgifter