Thoren framtid Karlstad
Uppfinnarna

Kommun: Karlstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Mikael Löfgren

Redovisade uppgifter