Gunghästen
Uppfinnarna

Kommun: Tyresö kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Sabina Mulder

Redovisade uppgifter