Aspen undervisningsgrupp
Undervisningsgrupp åk. 1 - 6

Kommun: Hagfors kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 6

Antal barn/elever: 13 st

Pedagogens namn: Birgitta Englöw

Redovisade uppgifter