Dalagården
Ugglan

Kommun: Åstorps kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Jonna Larsson

Redovisade uppgifter