Tygelsjö förskola
Tygelsjö

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 38 st

Pedagogens namn: Sanna Johansson

Redovisade uppgifter