Lugnets förskola
Tukanen

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Leopold Severin Labé

Redovisade uppgifter