Lindängeskolan Grundsärskola Solhuset
Trs 6-9 träningspecial

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 6 st

Pedagogens namn: Maria Nilsson

Redovisade uppgifter