Lindängeskolan Grundsärskola Solhuset
Trs 1-6a

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 5 st

Pedagogens namn: Maria Nilsson

Redovisade uppgifter