Bäckens förskola
Trollsländan Orange ( Bäckens förskola)

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Petra Giannoudi

Redovisade uppgifter

"Efter att barnen på Trollsländan Orange och Röd tittat på en film om återvinning \" Sortera med sopan\" hade de en dialog kring mjölkkartongens livscykel samt ritade pedagogerna upp hela förloppet för att tydliggöra det för alla barnen.. Därefter fick de designa deras eget mjölkförpacknings omslag. Därefter hade vi en demokratisk röstning i olika omgångar för att slutligen få fram dessa tre vinnare. Som avslutning lästes sagan om \"Tetra Brik och hans vänner\"."

"Tillsammans med vår tvilling avdelning samlade vi in mjölkkartonger på förskolan, barnen tillsammans med vårdnadshavarna samlade in olika pappkartonger. Innan barnen lämnade mjölkkartongerna så fick de stampa/hoppa på kartongerna (blev en liten rörelse aktivitet tillsammans med sången plocka undan och stampa stampa) detta för att kartongerna skulle ta mindre plats i förskolans pappkartong återvinningskärlen."