Trollnäs förskola
Trollnäs förskola

Kommun: Luleå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Linda Öhman

Redovisade uppgifter