Hamneda förskola
Trollgruppen

Kommun: Ljungby kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 6 st

Pedagogens namn: Laila Ardal

Redovisade uppgifter