Förskola Hamneda
Trollgruppen

Kommun: Ljungby kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 7 st

Pedagogens namn: Tina Drögemöller

Redovisade uppgifter