Hamneda förskola
Trollgruppen

Kommun: Ljungby kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 6 st

Pedagogens namn: Laila Ardal

Redovisade uppgifter

"Pratade i samlingen om olika sorteringsobjekt, och alla fick säga vilket material det bestod av. Sen gick vi till enhetens miljöstation där vi sorterade. "