Blåsippans förskola
Tranbäret

Kommun: Värmdö kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Johanna Eriksson

Redovisade uppgifter

"I helgrupp resonerat och reflekterat kring hur man kan få flera att återvinna och öka återvinningen av dryckeskartonger. Barnen har sedan uttryckt sina tankar och idéer i bild. Ett barn ritar betydelsen av att återvinna rätt istället för att slänga skräp på marken. Hästen kan tro att dryckeskartonger är mat och ta fel... istället måste man återvinna för miljön och djuren."

"Vi promenerade till vår lokala återvinningsstation med dryckeskartonger. Innan pratade vi om vad återvinning är och varför man ska återvinna dryckeskartonger. Barnen påminde varandra om att vi måste platta till förpackningarna innan det återvinns, så de tar så liten plats som möjligt i containern. Vid återvinningsstationen slängde och sorterade vi våra dryckeskartonger på rätt sätt."