Trädgårdslundensförskola Hjärup
Trädgårdslunden

Kommun: Staffanstorps kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 77 st

Pedagogens namn: Gun-Marie Nilsson

Redovisade uppgifter