Trädgårdsstadens skola / Fritidshem
Trädgårdens Fritids

Kommun: Skövde kommun

Verksamhet: Klass 3, Klass 4

Antal barn/elever: 72 st

Pedagogens namn: Anethe Ljung Sandqvist

Redovisade uppgifter