Bara Backar förskola
Torup

Kommun: Svedala kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 39 st

Pedagogens namn: Sefika Mehmet

Redovisade uppgifter