Sävja förskola
Tornfalken

Kommun: Uppsala kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 32 st

Pedagogens namn: Monica Möller Andersson

Redovisade uppgifter