Kärrbacken
Tornet

Kommun: Motala kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Pernilla Sjölin

Redovisade uppgifter