Bastionensförskola
Tornet/Kurtinen

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 37 st

Pedagogens namn: Kristina Jönsson

Redovisade uppgifter