Solveigs Förskolor Torkelsgatan
Torkelsgatan

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Caroline Lidberg

Redovisade uppgifter