Metallens förskola
Topazen

Kommun: Finspångs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 29 st

Pedagogens namn: Madeleine Lilja

Redovisade uppgifter