Tomtberga
Tomten

Kommun: Östhammars kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Elsa Hedlund

Redovisade uppgifter