Grundsärskolan Ulvsäter Titan
Titan

Kommun: Gävle kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 5 st

Pedagogens namn: Mimmi Lundvall

Redovisade uppgifter

"Vi har fortsatt återvinna alla dryckeskartonger som finns på skolan + att vi har en lite återvinningsstation i klassrummet där vi samlar plast, glas, papper och dryckeskartonger. Dessa återvinningsmaterial går vi med till skolans stora återvinningshus. Vi har målat och tillsammans i gruppen med våra grundsärelever diskuterat fram en gemensam slogan för mjölkkartongen \"Jag gillar att återvinna annars kan vår värld försvinna\" Detta budskap har vi spridit på skolan genom elevrådet och att vi satt upp vår slogan i korridoren."

"Gemensamt har vi i klassen på skolan återvunnit alla dryckeskartonger vi använt under lektionstid, i matsalen samt på fritids. En del elever har tagit med sig dryckeskartonger hemifrån och de som inte haft möjlighet att ta med sig dryckeskartonger hemifrån så har vi personal hjälp till med det. Det har varit en uppskattad arbetsuppgift som eleverna visar att dem tyckt om att göra. Klassen har märkt upp skolans återvinningsstation med bilder på \"Sopsamlarmonster\" https://www.sopsamlarmonster.se/ samt att vi har märkt upp klassrummets återvinningsplats med dessa monster. Vi har återvunnit totalt 50 dryckeskartonger utav 50, det är 100% utav dem vi använt i skolan/fritids. Eleverna går på en träningsskola."